10 години решетки за бивш шеф в МО, прибрал 1 млн. лв.


screenshot72682

Присъда от 10 г. затвор при първоначален „строг“ режим за присвоени 994 896 хил. лв., собственост на Министерство на отбраната получи Димитър Илиев - бивш директор на Териториална дирекция - Варна при Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” по внесен обвинителен акт на Военноокръжна прокуратура – Сливен, съобщиха от обвинението.

На Димитър Илиев е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 10 г., които да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „закрит тип“ при първоначален „строг” режим, както и конфискация на част от имуществото му - апартамент в КК „Св.св. Константин и Елена“- гр. Варна и гаражна клетка, съобщава "Флагман".

Подсъдимият Илиев е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност, или да упражнява професия, свързана с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови или стоково – материални средства за срок от 10 г. Той е осъден да заплати на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ сумата от 994 896.21 лв., ведно със законните лихви, представляваща обезщетение за причинените имуществени щети.

През периода от 06.04.2007 г. до 18.12.2007 г. в гр. Варна, в курортен комплекс „Св.св. Константин и Елена“, Илиев в качеството му на длъжностно лице – директор на Териториална дирекция – Варна към ИА „Социални дейности на МО”, при условията на продължавано престъпление, присвоил парични средства в особено големи размери - 994 896 хил. лв., собственост на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” – София, връчени в това му качество, да ги управлява, като деянието представлява особено тежък случай.

Илиев разпоредил превеждането на присвоената сума с бюджетни платежни нареждания по сметка на юридическо лице – изпълнител на обществена поръчка за заплащане на дейности, които на практика не са били осъществени. За улесняване на длъжностното присвояване подсъдимият Илиев в кръга на службата си съставил и използвал множество официални удостоверителни документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, относно количеството на СМР и на доставено и монтирано оборудване.

Същото лице е осъдено и по четири досъдебни производства, след внесени обвинителни актове от прокурори при ВОП- Сливен в Сливенски военен съд с присъди съответно на шест години, три години и шест месеца, две години и шест месеца и две години и три месеца лишаване от свобода за присвояване на средства собственост на Министерство на отбраната, като престъпленията са свързани също с осъществяване на процедури по ЗОП и НВМОП.